(zdravý) selský rozum

Dnešní úvaha se bude týkat selského rozumu ostatně jak nadpis napovídá.

Během školení TPS, které vedu zmiňuji jednu zásadní informaci. Veškeré aktivity na zlepšování a efektivnost nejsou nic složitého a vyžadují jen „zdravý selský rozum“

Ttohle platilo až do pátku než jsem si v rámci sebevzdělávání našel co znamená selský rozum podle wikipedie.

Moje vysvětlení je, že sedláci taky nedělali zbytečnou práci s věci si snažili ulehčit, tak aby neztráceli čas a energii. A z toho pochází sousloví „selský rozum“

Chyba lávky. podle wikipedie zdroj zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%BD_rozum

Výraz zdravý rozum (či prostý rozum atd.) se v češtině používá jako ekvivalent latinského výrazu sensus communis, tj. obecné smýšlení (řecky ϰοινὴ αἴσθησις koiné aísthesis, angl. common sense, fr. bon sens), označující filosofický princip počítající s rozumem (smýšlením), vycházející z praktických soudů a hodnocení, postavených na empirii (zkušenosti). Tento soud musí být bez vlivu vědomostí a znalostí získaných studiem či školním vzděláním a který je přirozený všem lidem.[1] Má však sklon k zjednodušování, schematismudogmatismu, jelikož není podložen kritickým myšlením.[2] Je naopak ovlivněn prostředím, ve kterém jsme žili a žijeme – výchovu, školou, prací, přáteli, médii, která pravidelně odebíráme ad.[3]

V češtině mají podobný význam i spojení selský rozum a zdravý selský rozum,[4] jimiž se označují prosté realistické úvahy. Tento prostý rozum je nadřazen rozumovému poznání, avšak selhává při hodnocení a představách věcí, s kterými nemáme každodenní přímou zkušenost, jako například obecná teorie relativity anebo kvantová mechanika, které prostému rozumu odporují,[5] jsou ale vnitřně konzistentní a obecně uznávané. Lidé se zdravého rozumu s oblibou dovolávají, když chtějí prosadit svoje názory a mohou argumentovat pouze empirickými zkušenostmi.[1]

V psychologii a sociologii bývá tento pojem v některých situacích užíván v původním smyslu jako „vox populi„, tj. hlas lidu, na který je dobré nahlížet pro jeho racionálně empirické jádro, v jiných situacích spíše s důrazem na negativně hodnotící problematický soud, který vychází z povrchní empirie a staví si svůj základ na předsudcích pověrách apod.[1]

No uznejte sami, že tohle nemůžu vysvětli studentům. Na mě to působí, že vlastně výraz „selský rozum“, tak jak ho ve většině případů používáme je vlastně podle wikipedie výmluva.

A to není pravda. pro mě má pojem „selský rozum“ pořád příchuť nedělat věci zbytečně a snažit si práci ulehčit. Nicméně abych trochu korespondoval s wikipedií budu muset asi změnit drobně moje vysvětlení na zdravý chlapský rozum 🙂 ono totiž každý chlap je od přírody lenivý a snaží si práci ulehčit. Vždyť nejvíce vynálezů přišlo od chlapů a ve valné většině případů jen proto, aby jsme se mi chlapi nenadřeli 🙂